2022. január 28. péntekKároly, Karola
EUR = 4.9453 RON
USD = 4.4182 RON
HUF = 1.3791 RON
GDP-növekedés = 13,0%
Átlagbér = 3545 lej (nettó)
Munkanélküliség = 5,2%
BET = 13,019.57(0.01%)
Infláció = 8,19%
Alapkamat = 2,00%

A külföldi működőtőke a romániai üzleti forgalom közel felét teszi ki

közlemény utolsó frissítés: 15:46 GMT +2, 2019. november 14.

A romániai külföldi működőtőke (Foreign Direct Investment – FDI)-állomány országszerte növekedést mutatott. Ennek legnagyobb része Hollandiából, Németországból és Ausztriából származik. Az Erdélystat elemzését foglaltuk össze.


A külföldi működőtőke leginkább az iparban, azon belül is a feldolgozóiparban hasznosul. Erdély régiói közül Bánság és Dél-Erdély rendelkezik a legnagyobb FDI-állománnyal, Székelyföld ilyen téren messze elmarad. Az egy lakosra eső FDI értéke Temes megyében a legnagyobb, itt számos nagy, nemzetközi viszonylatban is jelentős autóipari beszállító van jelen.

De mi is a külföldi működőtőke?

A külföldi működőtőke-befektetés (Foreign Direct Investment – FDI) olyan nemzetközi befektetést jelöl, amelynek során egy adott országban elhelyezkedő vállalat vagy személy egy másik országban hajt végre beruházást, akár egy létező vállalatban való tulajdonrészesedés megszerzésével, akár új vállalat létrehozásával. Az FDI másik fontos jellemzője, hogy számottevő (legalább 10%-os) részesedés megszerzésére vonatkozik, azaz a külföldi befektető nem csak tulajdonrészt szerez, hanem ellenőrzési, befolyásolási és menedzsmentjogot is gyakorol az adott vállalat fölött.

Az Erdélystat kutatása a Román Nemzeti Bank (RNB) adatait használja fel. Az adatok értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy az FDI területi bontása egy adott vállalat székhelyéhez kapcsolódik, még akkor is, ha nem föltétlenül abba a megyébe, régióba ruháztak be a külföldi befektetők, illetve azt is, hogy némely esetekben a befektetés hálózatos jellegű (pl. benzinkutak). Ez pedig a főváros súlyát a statisztikákban a valós aránynál magasabbnak mutatja, hiszen a legtöbb ilyen nagyvállalat székhelye Bukarestben van.

A külföldi működő tőke állománya Kelet-Közép-Európában

Az Európai Unió közép-keleti országai közül a legnagyobb FDI-állománnyal Lengyelország rendelkezik, 2018-ban ennek értéke 196 milliárd euró volt. Abszolút értékben az EU közép-keleti országai közül Bulgária áll az utolsó helyen, itt az FDI-állomány csupán 42 millió euró volt. Annak ellenére, hogy Magyarország lakosainak száma alacsonyabb, mint Románia lakosainak száma, az FDI-állománya megközelíti a romániai értéket.

Az egy főre eső FDI-állományt megvizsgálva látható, hogy Románia áll az utolsó helyen, egy főre csupán 4 ezer euró FDI-állomány jutott 2018-ban. Lengyelországban habár magas az FDI-állomány értéke, lakosságarányosan itt is alacsony az egy főre eső FDI értéke, alig több 5 ezer eurónál. Az első helyen Csehország áll, itt egy főre 12 ezer eurót is meghaladó FDI-állomány jut. Szlovákiában ez az arány szintén nagyon magas, csaknem 9 ezer euró. Szlovákiától Magyarország csupán kissé marad el. Bulgária azonban Románia előtt áll az FDI/lakos rangsorban.

Forrás: Erdélystat

A külföldi működő tőke állománya Romániában

A 2007 és 2018 között vizsgált periódusról elmondható, hogy Romániában folyamatosan nőtt a külföldi működő tőke állománya, 34,5 milliárd euróról 81,1 milliárdra növekedett. Azt azonban fontos kiemelni, hogy 2012 és 2014 között az FDI állománya majdnem stagnált.

Erdélyben 2018-ban közel 19 milliárd euró volt az FDI állománya. Ezzel szemben a havasalföldi és moldvai FDI-állomány 2018-ban csupán 13 milliárd euró volt. Habár a külföldi befektetők számára egyértelműen a főváros a legvonzóbb, Románia többi régiójához képest Erdély nagyobb vonzerővel bír.

Forrás: Erdélystat

Erdély részaránya a romániai FDI-állományból 17% és 23% között váltakozott. Pozitívum, hogy 2010-től 2014-ig folyamatosan növekedett Erdély részaránya, mígnem 2014-ben elérte a 23%-os arányt, ami 2018-ig nem változott.

Az utóbbi időszakban, 2015-től az erdélyi FDI-állomány évente több mint egy milliárd euróval növekszik.

A külföldi működő tőke forrása

A Román Nemzeti Bank elemzéseiben a külföldi működő tőke beáramlásának forrását a befektető vállalat székhelyéhez kötik. Ez részben árnyalja az adatokat, hiszen a beruházó vállalat székhelye nem egyezik minden esetben az anyavállalatának székhelyével, ha van ilyen. Például, ha egy orosz érdekeltségű cég leányvállalatának székhelye Hollandiában van, és a leányvállalat ruház be Romániában, akkor az FDI forrásának Hollandia lesz megjelölve. Ez módszertanilag leegyszerűsíti a külföldi működő tőke áramlásának feltérképezését, ugyanakkor körültekintő értelmezést igényel.

2018-ban a legtöbb FDI Hollandiából származott, összesen 19,4 milliárd euró, ami a romániai külföldi működő tőke állományának 23,9%-át teszi ki. A második helyen Németország áll, 2018-ban 10,3 milliárd euró származott innen, ami 12,7%-át képezi az FDI-állománynak. A harmadik helyen Ausztria áll, 9,9 milliárd euróval (12,2%).

2007 és 2018 között Magyarország részaránya 1,1% és 1,8% között váltakozott. A legfrissebb adatok alapján 2018-ban 1,2 milliárd euró volt a Magyarországról származó FDI állománya Romániában. Több mint tíz év adatait megvizsgálva az is látható, hogy a Magyarországról származó FDI-állomány is 2018-ban növekedett a leginkább, hiszen ebben az évben az állományváltozás értéke elérte a 0,26 milliárd eurót.

Az egyik legjelentősebb magyar érdekeltségű romániai vállalat a kolozsvári székhelyű MOL Románia üzemanyag-kereskedő cég. 2018-ban 246 főt foglalkoztatott, és a 218 töltőállomás üzemletetése által 6,7 milliárd üzleti forgalmat ért el.

Ausztria részaránya 2013 óta jelentősen csökkent, míg Hollandia, Németország és Olaszország jelentősége a romániai FDI szerepében növekedett. Az egyik legnagyobb romániai osztrák érdekeltségű vállalat az OMW üzemanyag-kereskedő vállalat.

A teljesség igénye nélkül a francia érdekeltségű Dacia Automobile SA szintén nagymértékű külföldi működőtőkét vonz az országba, valamint a Carrefour kereskedelmi lánc sem elhanyagolható, szintén francia érdekeltségű szereplő.

2018-ban az Olaszországból származó FDI állománya nőtt a legnagyobb összeggel, 2,93 milliárd euróval. A Németországból származó FDI-állomány 0,59 milliárd euróval és a Belgiumból származó FDI-állomány 0,69 milliárd euróval növekedett. 

A külföldi működő tőke felhasználása

A 2018-as romániai FDI-állomány jelentős része az iparban (építőipar nélkül), azon belül is a feldolgozóiparban hasznosult. További fontos szektorok, ahol jelentős értékű külföldi tőke hasznosult az elmúlt 12 évben: a kereskedelem, az építőipar és a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások.

* A komplex iparba minden olyan ágazatot benne van, amely nem része a könnyűiparnak.
** A könnyűiparba a következő ágazatokat tartalmazza: élelmiszergyártás; textília gyártása; ruházati termékek gyártása; bőr, bőrtermék és lábbelik gyártása; fafeldolgozás; fonott áru gyártása; bútorgyártás, valamint az egyéb feldolgozóipari tevékenységek.
Forrás: RNB-adatok alapján

A külföldi működőtőkével működő vállalatok forgalma

A külföldi működőtőkével rendelkező romániai vállalatok üzleti forgalma folyamatosan növekedett az utóbbi években, évi átlagos 5%-kal. 2018-ban az ilyen vállalatok üzleti forgalma meghaladta a 165 milliárd eurót. A külföldi vállalatok Romániában való jelenlétének fontosságát mutatja az a tény, hogy az országban realizált összes üzleti forgalom közel felét teszik ki.

Az FDI-t birtokló vállalatok alkalmazottainak száma szintén növekedett az utóbbi években, 2018-ban meghaladta az 1,3 millió főt, ami az ország összes alkalmazottjának megközelítőleg egynegyedét jelenti.

A külföldi működő tőke állománya Erdélyben

Fontos kiemelni, hogy a megyeszintű FDI-adatok csupán a legalább 20 alkalmazottal rendelkező vállalatok adatait tartalmazzák, azaz a mikrovállalkozások és a kisvállalatok egy része látókörön kívül marad. Ez némileg torzítja a megyei adatokat.

Az erdélyi régiók közül a legnagyobb FDI-állománnyal Bánság rendelkezik, 2018-ban összesen 5,5 milliárd euró értékkel. A Bánságon belül Temes és Arad megyében kiemelkedően magas az FDI-állomány.

A dél-erdélyi régióban Brassó megye rendelkezik jelentős vonzerővel az FDI-t illetően.

Közép-Erdély megyéi, Kolozs és Maros megye szintén jelentős FDI-állománnyal rendelkeznek, hiszen számos külföldi érdekeltségű nagyvállalat van jelen, mint például a Bosch.

Partium, Észak-Erdély és Székelyföld FDI-állománya nagyon alacsony a másik három erdélyi régióhoz képest, Székelyföldön nagyméretű, külföldi érdekeltségű vállalat nincs. A régió legnagyobb vállalata a Romaqua Group, amely teljes mértékben hazai irányítás alatt áll.

Forrás: Erdélystat

Az elmúlt években Bánságba és Dél-Erdélybe is nagy összegben valósultak meg külföldi befektetések. 2017-ben a bánsági FDI-állomány növekedett a legnagyobb összeggel, 563 millió euróval. 2018-ban Dél-Erdély állt az első helyen az FDI-állomány gyarapodásban, 541 millió eurós állományváltozással. Észak-Erdélybe és a Partiumba is növekedett a külföldi működő tőke állománya 2018-ban. Székelyföldön ellenben negatív volt a nettó külföldi működőtőke-beáramlás ebben az évben.

Forrás: Erdélystat

Annak érdekében, hogy összehasonlítsák az eltérő méretű erdélyi régiókat, az egy lakosra eső FDI-állomány mutatót használták.

Az országos átlag 4092 euró/lakos, de ez magába foglalja a főváros FDI-értékét is, ami hatalmas volument képvisel, és torzítja a regionális összehasonlítást. Ha a fővárost kivesszük az országos átlagból, akkor azt láthatjuk, hogy az egy főre eső FDI-állomány alig 1000 euró. Ennél az erdélyi átlag lényegesen magasabb (1945 euró), és ez csaknem az összes erdélyi régióra is igaz.

Erdély megyéit megvizsgálva Temes megye kiemelkedően magas FDI/lakos mutatóval rendelkezik, itt egy lakosra 6214 euró FDI jut. Az ellenpólust Hargita megye képviseli, itt csupán 365 euró FDI jut egy rezidens lakosra.

Forrás: Erdélystat

Az FDI és a GDP kapcsolata

Az erdélyi régiók esetében az egy főre eső bruttó hazai termék (Gross Domestic Product – GDP) és az egy főre eső FDI-állomány között kapcsolat mutatkozik. Ha egy régió nagyobb FDI-állomány/fő mutatóval rendelkezik, akkor várhatóan nagyobb a GDP/fő mutatója is.

Forrás: Erdélystat. A fejlett régióba tartozik Bánság, Közép-Erdély, valamint Dél-Erdély, hiszen ebben a három régióban az FDI-állomány/fő és GDP/fő értékei egyaránt magasak. A kevésbé fejlett régiók csoportját Partium, Észak-Erdély és Székelyföld alkotják.

ErdélykülföldberuházásGDPBukarestMagyarországLengyelországCsehország
Ha tetszett a cikk, lájkold a Pénzcsinálókat!

lokális